Skytetrening innendørs på SMU sesongen 2011-12

Info fra Bjørn Roar Vee vedrørende skytetrening innendørs på SMU :

Innendørs skyting med skytetester for Sesongen 2011/2012 er lagt opp etter følgende opplegg.

Det blir gjennomført skytetester på følgende datoer:  15/11-2011, 13/12-2011, 17/1-2012 og 21/2-2012.

Det blir åpnet for påmelding via internett ca en uke i forkant av disse datoer.

Alle skyteresultater blir registrert og vi vil følge med på skyteresultatene til hver og en utøver utover sesongen og forhåpentligvis være i stand til å ta de nødvendige grep der vi mener at dette trengs.