Snøproduksjonsliste 2011 oppdatert 4. des

Vedlagt oppdatert liste pr 4. desember. Det vil bli sendt ut SMS til alle på lista når produksjonen starter.

Sno2011_2012 versjon 4 des

Kan du ikke ta vakta ei uke produksjonen går må du selv bytte vakta med noen andre på lista, eller ringe en av reservene.

GOD VAKT!