Langløypa – takk

Det er flott at vi har fått en vinter der vi kan kjøre «langløypa» med tråkkemaskin. Simostranda IL vil takke velvillige grunneiere for at vi får lov til å kjøre løype over jorder og på skogsveier. Skogsveiene er der for å kunne drive skogbruk, ikke for skiløyper. De delene av løypa som går på skogsvei vil derfor også bli brukt til tømmerdrifter eller forberedelser til slike drifter.
Langløypa kjøres på dugnad, men Simostranda IL har utgifter til drift av tråkkemaskinen. Vi veit at mange setter stor pris på denne løypa. De som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringa kan betale inn til konto 2270 03 08395 eller Vipps nr 124453, Simostranda IL.
GOD TUR!