Allidrett 12.4.16

Vi møtes på ute på Eikvang for ulike aktiviteter med sykkel. Ta med hjelm, sykkel og uteklær!
Velkommen!