Styrer og gruppestyrer

Hovedstyre:

Leder: Boye Arntzen 91150808
Nestleder: Anstein Solum
Sekretær: Kjetil Kopland
Kasserer: Helge Bendiksby
Styremedlem: Ester Ramstad

Styremedlem: Kjetil fredheim

Ski-/skiskyttergruppa:
Leder: Roar Viken 48022376

Sekretær: Helene Hartz
Styremedlem: Nina-Irene Røste
Styremedlem: Per Skøien
Styremedlem: Bjørn Tore Aasan
Styremedlem: Odd Ramstad
Styremedlem: Tone M Lien

Barne- og Ungdomsgruppa:
Leder: Torger Terum 90 50 86 28