Styrer og gruppestyrer

Hovedstyre:

Leder: Nils Anders Lien 91638523
Nestleder: Anstein Solum
Sekretær: Kjetil Fredheim
Kasserer: Helge Bendiksby
Styremedlem: Ester Ramstad

Styremedlem: Lill Nedberg

Ski-/skiskyttergruppa:
Leder: Jens Schjerven 93262923

Sekretær: Åsne Hoen Bergan
Styremedlem: Nina-Irene Røste
Styremedlem: Vegar Rosenlund
Styremedlem: Bjørn Tore Aasan
Styremedlem: Tarjei Samuelsen
Styremedlem: Helene Hartz

Barne- og Ungdomsgruppa:
Leder: Magnus Bergan 92602743