Løypekjøring 2018/2019

Bilde fra langløypa i dag.

Litt lite snø spesielt der det er pløgsle så ikke ta de nyeste skia…

Ved Kopland/Haugfoss blir løypa litt avkortet i år pga høstsådd korn. Må også påregnes noe skogsdrift i løypa til tider.

Kjøreplan 2018_2019

Ta kontakt med den som har ukevakt ved spesielle tråkke ønsker.

 

 

 

Dugnad arenaen

Minner om dugnaden vi skal ha i arenaen 27.oktober fra kl 09.00. Det som skal gjøres er: Rydde traseen i langløypa, rydde traseen i gamle lysløypa, skifte pærer i stolper og vaske servicebygget. Ta med motorsag, ryddesag, greinsag og hansker.

Sett av dagen så får vi gjort mye og vi får en trivelig lørdag. Vel møtt!