Langløypa – takk

Det er flott at vi har fått en vinter der vi kan kjøre «langløypa» med tråkkemaskin. Simostranda IL vil takke velvillige grunneiere for at vi får lov til å kjøre løype over jorder og på skogsveier. Skogsveiene er der for å kunne drive skogbruk, ikke for skiløyper. De delene av løypa som går på skogsvei vil derfor også bli brukt til tømmerdrifter eller forberedelser til slike drifter.
Langløypa kjøres på dugnad, men Simostranda IL har utgifter til drift av tråkkemaskinen. Vi veit at mange setter stor pris på denne løypa. De som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringa kan betale inn til konto 2270 03 08395 eller Vipps nr 124453, Simostranda IL.
GOD TUR!

Snøproduksjon

Snøproduksjonen ER FERDIG.

Takk for innsatsen til alle “snømenn”

 

Vedlagt ligger vaktliste og presentasjon oppdatert etter snømøte 9. nov.

 

Snøproduksjon vaktliste versjon 15.11.2017

Snøproduksjon info presentasjon 09_11_2017 web

Info om snøproduksjonen er i gang eller ikke vil bli lagt ut her på nettsiden. Ved start/stopp vil kun de med de nærmeste vaktene bli varslet på tlf/sms. Følg derfor med på temperaturen og nettsiden.

GOD VAKT!

Per og Bjørn Tore